V r. 2009 mala naša firma tú možnosť realizovať inštaláciu zvukového, svetelného a konštrukčného systému do prestížneho jazzového klubu. V spolupráci s architektom sme doriešili akustické vlastnosti klubu a navrhli zvukový systém od FUNKTION ONE riadený mixpultom MIDAS VERONA. Svetelné...

Dodávka a montáž atypického strešného systému pre mesto Nové Mesto nad Váhom.

Dodávka konštrukčného, pódiového a zdvíhacieho systému pre mesto Prešov    

Dodávka konštrukčného systému.

Dodávka strešného systému, pódiových dosiek a zdvíhacích motorov pre mesto Poprad.

Dodávka a inštalácia divadelných reflektorov, zvukovej techniky, pódiového systému a technických tkanín (opona a šály).  

Dodávka konštrukčného a pódiového systému pre mesto Nové Mesto nad Váhom.

Dodávka svetelného a konštrukčného systému.  

Dodávka konštrukčného systému pre divadlo.  

Dodávka svetelného, zvukového a konštrukčného systému .