Úroveň výuky na základných umeleckých školách sa neustále zvyšuje, čo si vyžaduje  aj modernizáciu ich vybavenia. Základná umelecká škola v Snine sa rozhodla pre nákup troch prenosných baletných tyčí s nastaviteľnou výškou stojanov, čím sa výučba tanečníc a malých...

Strana: