Po technických a stavebných úpravách a modernizácie osvetľovacej sústavy a rekonštrukcie pódia, sa domu kultúry vo Veľkých Kapušanoch dostalo aj modernizácie scénického osvetlenia, ozvučenia a výmeny scénických látok .   Pôvodné scénické...

Slovenské národné divadlo sa cez verejné obstarávanie rozhodlo pre modernizáciu riadenia osvetlenia. Ako úspešný uchádzač sme dodali profesionálne svetelné pulty MA Lighting a to

Pôvodné osvetlenie kaplnky blahoslavenej Laury v Michalovciach bolo zo zapustených žiaroviek, svetelný výstup nevyhoval potrebe kostola. Ledva 70 luxov neumožňovalo ani vnímanie priestoru, ani pohodlné normálne čítanie či vnímanie textov.    Oživiť osvetlenie...

V divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene už dlhší čas uvažovali nad výmenou výkonových tyristorových jednotiek pre javisko divadla. Naša spoločnosť dodala a nainštalovala dva kabinety  

Kreatívne centrum RTVS v Banskej Bystrici sa budovalo v Štúdiu RTVS v Banskej Bystrici ako aj v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša. Spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA sa na realizácii zúčastnila ako subdodávateľ koľajnicového...

Zimný štadión v Banskej Bystrici prešiel rozsiahlou stavebnou rekonštrukciou hlavnej a tréningovej haly, čo si vyžiadalo aj inováciu technológií. V priebehu letných mesiacov sme sa pričinili o modernizáciu ozvučenia , komunikačného systému ...

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove potrebovalo doplniť do historickej budovy divadla niekoľko reflektorov do svojho svetelného parku .   Navrhli sme pre nich profesionálnu a vysokokvalitnú techniku - reflektory

  V roku 2021 sa uskutočnila dodávka a montáž technológií v rámci skvalitnenia a obnovy osvetlenia  koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline.  Išlo o dodávku a výmenu zastaralých stropných svietidiel ...

Diskotékový klub APE v Trnave je v novom šate. Už pri vstupe do priestoru pocítite zmenu a svetelná línia vás vovedie do priestoru, ktorého osvetlenie sme navrhli a realizovali v štýle matrix.    LED pásy na strope...

Mesto Spišské Podhradie sa v polovici tohto roka rozhodlo pre sfunkčnenie kultúrnej sály v priestoroch ZUŠ Spišské Podhradie, ktorá prešla nedávnou rekonštrukciou, ale bez možností inštalácie javiskových technológií.   Kultúrna sála dostala nový šat...