Inštalácia zvukového systému v interiéri knižnice.

V roku 2004 dodávka zvukového, svetelného, konštrukčného systému, v roku 2007 doplnenie o nové svetelné efekty, konštrukcie, inštalácia ďalšej zvukovej techniky v známej michalovskej diskotéke.

Dodávka konštrukčného, pódiového a zdvíhacieho systému pre mesto Bratislava.  

Strana: