Dodávka zvukového systému a ovládacieho svetelného pultu pre kultúrny dom.  

Inštalácia ozvučenia do obchodu s oblečením.

Dodávka svetelnej techniky do kultúrneho domu v Poprade.

Inštalácia vonkajšieho zvukového systému v Snowboard parku.  

Ozvučenie vnútorných priestorov autosalónu.  

Inštalácia zvukového a svetelného systému.  

Inštalácia zvukového systému v interiéri knižnice.

V roku 2004 dodávka zvukového, svetelného, konštrukčného systému, v roku 2007 doplnenie o nové svetelné efekty, konštrukcie, inštalácia ďalšej zvukovej techniky v známej michalovskej diskotéke.

Dodávka konštrukčného, pódiového a zdvíhacieho systému pre mesto Bratislava.  

Strana: