STM Múzeum dopravy Bratislava

Dodávka a montáž osvetlenia CLS JADE expo do Slovenského technického múzea. LED svietidlá boli montované na trojfázové napájacie trackové lišty a montáž bola urobená bez priameho zásahu do budovy. Detailne a ostro nasvietené exponáty úplne zmenili atmosféru múzea s dôrazom na detail.

Veď posúďte sami...Kategória: Svetelná technika
Dátum: 2019