Rekonštrukcia sály ZUŠ Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie sa v polovici tohto roka rozhodlo pre sfunkčnenie kultúrnej sály v priestoroch ZUŠ Spišské Podhradie, ktorá prešla nedávnou rekonštrukciou, ale bez možností inštalácie javiskových technológií.

 

Kultúrna sála dostala nový šat už premaľovaním javiskových stien čiernou matnou farbou. Výzvou bolo pre nás navrhnúť a realizovať systém nosných konštrukcií, ktoré slúžia na upevnenie ťahových systémov, projekčného plátna a upevnenia koľajnicových systémov na javiskové látky.

 

Nosné konštrukcie sme upevňovali o betónový portálový preklad a protiľahlú stenu, keďže stropná doska javiska nebola pre montáž kotviacich prvkov použiteľná. Použité boli čierne hliníkové priehradové konštrukcie heavy-duty M390 od spoločnosti MILOS.

 

Pre nasvietenie javiskovej časti boli použité v prvej fáze profilovacie reflektory LEXPERT Profile L od spoločnosti ADB lightingPC reflektory Hyperion LED 200 od spoločnosti Spotlight  na bočných konzolách  . Pre riadenie osvetlenia bol navrhnutý svetelný pult FLX S24 od spoločnosti ZERO88.

 

Pre zvýšenie multifunkčnosti sály bol navrhnutý a inštalovaný výkonný videoprojektor  BARCO G60-W8 v bielom prevedení, ktorý premieta obraz na motoricky ovládané projekčné plátno o veľkosti projekčnej plochy 5x3m.

 

Sála dostala aj úplne nový divadelný šat od renomovaného svetového výrobcu GERRIETS. Inštalácia látkového vybavenia, pozostávala z hlavnej opony a harlekýnu, ktoré farebne ladia k modernému sedeniu v sále. Ostatné javiskové látky ako zadný horizont, javiskové šály a sufita sú v čiernom prevedení. Všetky javiskové látky spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy pre použitie v kultúrnych inštitúciách.

 

Sme radi, že mesto Spišské Podhradie nám dalo možnosť realizovať takúto výraznú premenu sály, ktorá bude slúžiť účinkujúcim a návštevníkom do budúcnosti ako plnohodnotná kultúrna sála. A to čo sa na začiatku zdalo z pohľadu prevádzkovateľa ako nemožné sa stalo skutočnosťou.Kategória: Videoprojektory Opony, horizonty a baletizoly Hliníkové konštrukcie a pódiá Svetelná technika
Dátum: 2021