Osvetlenie kaplnky blahosl. Laury Michalovce

Pôvodné osvetlenie kaplnky blahoslavenej Laury v Michalovciach bolo zo zapustených žiaroviek, svetelný výstup nevyhoval potrebe kostola. Ledva 70 luxov neumožňovalo ani vnímanie priestoru, ani pohodlné normálne čítanie či vnímanie textov. 

 

Oživiť osvetlenie tohto sakrálneho priestoru sa nám podarilo výkonnými svietidlami Petridis s vymeniteľným vnútorným reflektorom pre úpravu svetelného kužeľa. Využitie reflektorov je šikovné, lebo umožňuje dopolohovanie a nasmerovanie svetla. Prevedenie tela svietidiel umožňuje založiť aj rozptylový filter pre zmäkčenie podania svetla tam, kde je to potrebné.

 Kategória: Svetelná technika
Dátum: 2023