Konferenčná sála v Kráľovskom Chlmci

 

Konferenčnú sálu Domu Maďarskej Komunity Medzibodrožia v Kráľovskom Chlmci sa rozhodli zmodernizovať, čo si vyžadovalo profesionálny prístup. S touto výzvou sme sa rozhodli popasovať a naša pozornosť sa zamerala na svetelnú techniku, ktorú bolo potrebné oživiť novými svietidlami ale tiež aj na riadenie osvetlenia riadiacim pultom ZERO 88. Samotné pódium bolo potrebné "obliecť" do opôn a moltonu, ktoré boli zavesené na hliníkovú konštrukciu od výrobcu MILOS. Celá sála sa výrazne zmenila a veríme, že bude dobre slúžiť na rôzne kultúrne podujatia.Kategória: Opony, horizonty a baletizoly Hliníkové konštrukcie a pódiá Svetelná technika
Dátum: 2020