Divadelná sála konzervatória D. Kardoša v Prešove

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove sa rozhodlo pre rozsiahlu rekonštrukciu sály, v ktorej prebiehala výučba. Sála prešla stavebnou, ale aj technologickou premenou. Prestavbou vznikla tanečná sála a veľká divadelná sála so zázemím.

 

Divadelná sála dostala nový šat vytvorením nových stien s akustickými panelmi, novými svietidlami a novou podlahou. Do novovytvorenej divadelnej sály sme dodávali a inštalovali hliníkový konštrukčný systém heavy-duty M390 od spoločnosti MILOS, ktorý slúži na upevnenie ťahových systémo a upevnenia javiskových látok od výrobcu GERRIETS. Všetky použité javiskové látky spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy pre použitie v kultúrnych inštitúciách. 

 

Každá divadelná sála potrebuje javisko a práve v tejto sme ho vytvorili pomocou pódiového systému xStage S10 od spoločnosti MILOS.

Kvôli zväčšenému javisku vznikla potreba doplnenia javiskových svietidiel, na to sme použili DTS SCENA LED 200 FC s motorickým zoomom.Kategória: Opony, horizonty a baletizoly Hliníkové konštrukcie a pódiá Svetelná technika
Dátum: 2022