VŠMU Bratislava Baletné sály

V roku 2018 sme dodali a položili baletizol do troch baletných sál na VŠMU Bratislava. Do dvoch sál bol položený baletizol Tuchler Drosselmeyer šedý a do ďalšej sály Baletizol Tuchler Confidance bežový.Kategória: Opony, horizonty a baletizoly
Dátum: 2018