Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Na nasvietenia obrazov a vitrín so sakrálnymi predmetmi sme v Múzeu rusínskej kultúry Prešov použili svietidlá Sapphire Gallery na trackovej lište. Efektom je pekné detailné smerovanie svetla na vitríny a obrazy.Kategória: Svetelná technika
Dátum: 2017