Dodávka konštrukčného, pódiového a zdvíhacieho systému pre mesto Bratislava.  

Strana: