DiGidot PxLNet Transceiver 2

Modul s voliteľným prevádzkovým režimom pre vysielane alebo prijímanie dát PxLNet

Modul PxLNet Transceiver s voliteľným prevádzkovým režimom pre vysielane alebo prijímanie dát PxLNet.

 

Zariadenie je možné pripojiť k transmitteru alebo k tranceiveru sieťovým káblom s konektorom RJ45. Na rozšírenie dátového rozsahu jedného výstupného portu možno použiť dva moduly, jeden vo vysielacom a jeden v prijímacom režime.

 

Možno odosielať alebo prijímať až 8 universov do vzdialenosti 250 metrov.


  • napájanie: 5-48 VDC
  • max. spotreba:  1W
  • rozmery: 43,5 x 15,0 x 14,0 mm
  • hmotnosť: 6 g
  • prevádzková teplota okolia: -20°- 45°C