LeMaitre FAKE FLAME

Fake Flame vytvára ilúziu skutočného ohňa, no využíva úplne nehorľavé látky. Funguje tak, že sa farebné svetlo premieta na víriaci sa obraz pary, čím sa vytvára veľmi realistický efekt ohňa.

Fake Flame vytvára ilúziu skutočného ohňa, no využíva úplne nehorľavé látky.

Funguje tak, že sa farebné svetlo premieta na víriaci sa obraz pary, čím sa vytvára veľmi realistický efekt ohňa.

 

Tento efekt je navrhnutý pre použitie v divadlách a zábavných parkoch, rovnako ako pre koncerty a nočné kluby, kde je efekt ohňa žiadaný no príliš nebezpečný, alebo je nepraktické použiť skutočný plyn. Je ideálny rovnako pre inštalácie ako aj pre turné.


  • 2,5l hazerová kvapalina umožňuje 60 – 80 hodín nepretržitej prevádzky
  • vytvára 1,2m široký efekt ohňa
  • viacnásobné umiestnenie zariadení jeden vedľa druhého vytvára tak široký efekt, ako je požadované
  • najlepšie vynikne voči čiernemu alebo tmavému pozadiu a s pohybujúcim sa oparom nad alebo tesne pod úrovňou oka
  • môže byť umiestnený na pódiu alebo v rovine pod pódiom
  • napájanie 230V 50/60 Hz
  • rozmery: 127cm x 68cm x 35cm
  • váha: 70kg