LeMaitre FREEZEFOG PRO

Freezefog Pro sa používa v splupráci s G300 alebo Speedfogger Pro.

Freezefog Pro sa používa v splupráci s G300 alebo GFORCE 2 či GFORCE 3 pre vytvorenie extrémne silného výstupu ťažkého dymu.

Zadymovač vháňa dym zo špeciálne navrhnutej kvapaliny do Freezefog Pro, kde sa kombinuje s vysoko alebo nízkotlakým CO2.

Efekt je dlhotrvajúci a bez reziduí. Drží sa nízko a je veľmi chladný. Je veľmi populárny vo filme, divadle atď.Je vhodný pre veľké plochy a vonkajšie použitie.