VENTUM-S Modulárny praktikáblový systém

Viacúčelové moduly na stavbu javísk, rámp, statických a pohyblivých scén, otočných pódií , hĺadísk pre divákov. Je to systém samonosných konštrukčných prvkov.

MODULÁRNY SYSTÉM VENTUM-S

 

Hľadáte systém pre:

 

 • pódiové inštalácie
 • pódiá
 • divácke hľadiská a pódiové súpravy
 • výstavbu veľtržných stánkov
 • viacpodlažné návrhy, v ktorých môžu ľudia chodiť
 • pódiá pre kamery a osvetľovacie veže
 • rampy
 • schodiská a schodiskové vybavenie
 • osvetlené textilné steny…

 

Modulové systémové komponenty sa môžu navzájom kombinovať rôznymi spôsobmi, a preto vytvárať rôzne riešenia; základné vybavenie pozostáva z mnohých častí.

 

JEDNO PORTFÓLIO MOŽNÝCH RIEŠENÍ PRE VŠETKY VAŠE PROJEKTY

 

S jedným systémom, ktorý vytvára rýchle riešenia, a zaručuje bezpečnosť počas výstavby kvôli štruktúre systému. 
Umožňuje vám dlhodobo plánovať a svoje nápady môžete spoľahlivo realizovať s neobmedzeným počtom možností.

 

PRE KOMPATIBILITU KOMPONENTOV A MODULÁRNU SYSTÉMOVÚ UNIVERZÁLNOSŤ

 

Každý komponent môže byť použitý v skupine komponentov,  Podľa tohto systému fungujú skupiny komponentov pre moduly:

 

 • Praktikábel
 • Konštrukčné moduly
 • Schodiská a rebríky
 • Divácke hľadiská

 

Tieto skupiny komponentov sa navzájom dopĺňajú a sú úplne kompatibilné v rámci modulárneho systému, takže môžete nájsť efektívne riešenie.