Pečať spoľahlivosti 2023

Aj za rok 2023 získala naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. prestížnu "Pečať spoľahlivosti" vo verejnom obstarávaní, ktorá sa udeľuje za spoľahlivé plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Za rok 2023 bola naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. vyhodnotená ako

 

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

 

Na základe tohto hodnotenia bola našej spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2023 len 18,2% z 12.260 dodávateľov verejných zákaziek.