Pečať spoľahlivosti 2020

Už šiesty rok za sebou, aj za rok 2020 získala naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. prestížnu "Pečať spoľahlivosti" vo verejnom obstarávaní, ktorá sa udeľuje za spoľahlivé plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Za rok 2020 bola naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. vyhodnotena ako

 

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

 

Na základe tohto hodnotenia bola našej spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2020 z 10.633 dodávateľov verejných obstarávaní 27,9% vysoko hodnotených podnikov.