Pečať spoľahlivosti 2019

Už piaty rok za sebou, aj za rok 2019 získala naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. prestížnu "Pečať spoľahlivosti" vo verejnom obstarávaní, ktorá sa udeľuje za spoľahlivé plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Za rok 2019 bola naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. vyhodnotena ako

 

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

 

Na základe tohto hodnotenia bola našej spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2019 z 28.396 dodávateľov verejných obstarávaní 13,7% vysoko hodnotených podnikov.