Pečať spoľahlivosti 2017

Aj za rok 2017 získala naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. prestížnu "Pečať spoľahlivosti" vo verejnom obstarávaní, ktorá sa udeľuje za spoľahlivé plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Za rok 2017 bola naša spoločnosť CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. vyhodnotena ako

 

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

 

Na základe tohto hodnotenia bola našej spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2017 z 24.637 dodávateľov verejných obstarávaní 12,4% vysoko hodnotených podnikov.