Hlavnou požiadavkou bola schopnosť rovnomerne ozvučiť bočnú a zadnú galériu kostola

viac lepšieho svetla pre chrámový priestor

Výzvou pre projektantov bol rovnomerný a vynikajúci zvuk z centrálneho neviditeľného zdroja

ROBE aj na svätom mieste...

Ani jedno svietidlo neopustí výrobu bez poctivej kontroly...

dekoratívne osvetlenie fasády chrámu

Nové osvetlenie 100-metrovej neskorogotickej veže svietidlami CLS-LED

Múzeum pôd sveta využíva svietidlá od popredného európskeho výrobcu CLS-LED

Strana: