Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

CITY LIGHT SLOVAKIA patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v SR, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Dun & Bradstreet.

 

Kredibilita spoločnosti dosahuje najvyšší stupeň AAA