Lite-Puter Hotel Solutions

Vysoko flexibilný a prispôsobiteľný modulárny systém

  • Vysoko flexibilný a prispôsobiteľný modulárny  systém
  • Jednoduchá konfigurácia cez webové prehliadače alebo USB
  • Vysoká kompatibilita s externými prvkami ( Vypínače, senzory )
  • Centralizované ovládanie cez Ethernet a PC
  • Široká škála ovládacích panelov, je z čoho vyberať